ضیافتThe Banquet

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ضیافت

کارگردان: Xiaogang Feng

محصولچین
فیلم «ضیافت» برداشتی آزاد از نمایش «هملت» داستان در سرزمینی که وارد آشوب شده، اتفاق می افتد. امپراطور، ملکه، شاهزاده و ژنرال های آن هر کدام دشمن خود را داشته و دوست دارند...
John ChongZhongjun Wang
Dun Tan
Miaomiao Liu