پوستر فیلم  ضیافت

ضیافت

فیلمچینی
.1ساعت و35دقیقه
فیلم «ضیافت» برداشتی آزاد از نمایش «هملت» داستان در سرزمینی که وارد آشوب شده، اتفاق می افتد. امپراطور، ملکه، شاهزاده و ژنرال های آن هر کدام دشمن خود را داشته و دوست دارند به همه آن ها در یک مهمانی شبانه پایان دهند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم ضیافت

Xiaogang Feng
John ChongZhongjun Wang
Dun Tan
Miaomiao Liu

خلاصه محتوا

فیلم «ضیافت» برداشتی آزاد از نمایش «هملت» داستان در سرزمینی که وارد آشوب شده، اتفاق می افتد. امپراطور، ملکه، شاهزاده و ژنرال های آن هر کدام دشمن خود را داشته و دوست دارند به همه آن ها در یک مهمانی شبانه پایان دهند.