دانه های شنThe Sand Pebbles

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دانه های شن

کارگردان: Robert Wise

محصولآمریکا
فیلم «دانه های شن» داستان سال 1926 است. زمانی که روحیه ی ملی گرایی افراطی، چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت آمریکا به قایق جنگی «سان پابلو» مأموریت می دهد از شهروندان آمریکایی منطقه محافظت کند.
Robert Wise
Jerry Goldsmith
William Reynolds