پوستر فیلم  دانه های شن

دانه های شن

The Sand Pebbles

.2ساعت و38دقیقه
فیلم «دانه های شن» داستان سال 1926 است. زمانی که روحیه ی ملی گرایی افراطی، چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم دانه های شن

Robert Wise
Robert Wise
Jerry Goldsmith
William Reynolds

درباره فیلم دانه های شن

فیلم «دانه های شن» داستان سال 1926 است. زمانی که روحیه ی ملی گرایی افراطی، چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت آمریکا به قایق جنگی «سان پابلو» مأموریت می دهد از شهروندان آمریکایی منطقه محافظت کند.