دانه های شنThe Sand Pebbles

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دانه های شن

کارگردان: Robert Wise

محصولآمریکا
فیلم «دانه های شن» داستان سال 1926 است. زمانی که روحیه ی ملی گرایی افراطی، چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت آمریکا به قایق جنگی ...
Robert Wise
Jerry Goldsmith
William Reynolds