پوستر فیلم  دانه های شن

دانه های شن

.2ساعت و38دقیقه
فیلم «دانه های شن» داستان سال 1926 است. زمانی که روحیه ی ملی گرایی افراطی، چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت آمریکا به قایق جنگی «سان پابلو» مأموریت می دهد از شهروندان آمریکایی منطقه محافظت کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم دانه های شن

Robert Wise
Robert Wise
Jerry Goldsmith
William Reynolds

خلاصه محتوا

فیلم «دانه های شن» داستان سال 1926 است. زمانی که روحیه ی ملی گرایی افراطی، چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت آمریکا به قایق جنگی «سان پابلو» مأموریت می دهد از شهروندان آمریکایی منطقه محافظت کند.