پوستر فیلم  13 قاتل

13 قاتل

.2ساعت و5دقیقه
داستان فیلم «13 قاتل» در پایان زمام داری و دوران مالکین بزرگ اتفاق می افتد. یکی از آخرین سامورایی های باقیمانده ژاپن، سیزده نفر از شمشیر زنان و جنگجویان ماهر را گرد یک دیگر می آورد تا با کمک هم به نبرد با «شوگان» بروند، شوگان یکی از قدرتمندان صاحب نفوذ است که با استفاده از قدرت و ثروت خویش در حال ظلم به مردم و کشتار و بردگی کشیدن از آن ها است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم 13 قاتل

Takashi Miike
Minami IchikawaShigeji Maeda
Kôji Endô
Kenji Yamashita

خلاصه محتوا

داستان فیلم «13 قاتل» در پایان زمام داری و دوران مالکین بزرگ اتفاق می افتد. یکی از آخرین سامورایی های باقیمانده ژاپن، سیزده نفر از شمشیر زنان و جنگجویان ماهر را گرد یک دیگر می آورد تا با کمک هم به نبرد با «شوگان» بروند، شوگان یکی از قدرتمندان صاحب نفوذ است که با استفاده از قدرت و ثروت خویش در حال ظلم به مردم و کشتار و بردگی کشیدن از آن ها است.