پوستر فیلم  کریستال جادویی

کریستال جادویی

The Magic Crystal

انیمیشنفنلاندی
.1ساعت و15دقیقه
وقتی یک «کریستال جادویی» قدرتمند به اشتباه دست یک فرد سوء استفاده گر به نام «ریبش» می افتد، پسرک یتیمی باید تا قبل از این که دیر شود این کریستال را پ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن کریستال جادویی

Antti Haikala
Mark MertensMikael Wahlforss
Mikael Wahlforss
Menno Van Riet
Antti Haikala

درباره انیمیشن کریستال جادویی

وقتی یک «کریستال جادویی» قدرتمند به اشتباه دست یک فرد سوء استفاده گر به نام «ریبش» می افتد، پسرک یتیمی باید تا قبل از این که دیر شود این کریستال را پس گرفته و به یک جای امن بازگرداند.