در چشم بادIn the Eye of the Wind

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  در چشم باد
سریال «در چشم باد» زندگی خانواده ای از لحظه های تلخ و شیرین در سه دوره از وقایع سیاسی اجتماعی مهم تاریخ ایران دوره اول، دوره «قاجار و پهلوی» دوره دوم «جنگ جهانی دوم» و دو...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر