پوستر فیلم  در چشم باد

در چشم باد

In the Eye of the Wind

سریالایرانی
.50دقیقه
سریال «در چشم باد» زندگی خانواده ای از لحظه های تلخ و شیرین در سه دوره از وقایع سیاسی اجتماعی مهم تاریخ ایران دوره اول، دوره «قاجار و پهلوی» دوره دوم ...

تصاویر و جزییات سریال در چشم باد

 سریال در چشم باد
 سریال در چشم باد
 سریال در چشم باد
 سریال در چشم باد
 سریال در چشم باد

درباره سریال در چشم باد

سریال «در چشم باد» زندگی خانواده ای از لحظه های تلخ و شیرین در سه دوره از وقایع سیاسی اجتماعی مهم تاریخ ایران دوره اول، دوره «قاجار و پهلوی» دوره دوم «جنگ جهانی دوم» و دوره سوم «پیروزی انقلاب اسلامی و فتح خرمشهر» است