پوستر فیلم  داستان های میکی و کریسمس

داستان های میکی و کریسمس

انیمیشنآمریکایی
.59دقیقه
انیمیشن «داستان های میکی و کریسمس» شرایط و حال و هوای روزهای سال نو را را برای کودکان به همراه دارد و با داستان های مختلف سال نو را روایت می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن داستان های میکی و کریسمس

Jun Falkenstein
Jim Ballantine
J. Eric Schmidt
Elen Orson

خلاصه محتوا

انیمیشن «داستان های میکی و کریسمس» شرایط و حال و هوای روزهای سال نو را را برای کودکان به همراه دارد و با داستان های مختلف سال نو را روایت می کند.