پوستر فیلم  قیام صحرا

قیام صحرا

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «قیام صحرا» در مورد چگونگی شکل گیری انقلاب در «لیبی» و ریشه ها و بسترهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی این انقلاب است. تاریخ و موقعیت ژئوپولیتیک لیبی، اوضاع این کشور در دوران حکومت «معمر قذافی» علل قیام مردم، روز شمار و آینده انقلاب و همچنین نقش کشورهای دیگر در گفتگو با شخصیت های انقلابی، سیاسی، کارشناسان، زندانیان سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال قیام صحرا

امیر کیانی

خلاصه محتوا

مستند «قیام صحرا» در مورد چگونگی شکل گیری انقلاب در «لیبی» و ریشه ها و بسترهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی این انقلاب است. تاریخ و موقعیت ژئوپولیتیک لیبی، اوضاع این کشور در دوران حکومت «معمر قذافی» علل قیام مردم، روز شمار و آینده انقلاب و همچنین نقش کشورهای دیگر در گفتگو با شخصیت های انقلابی، سیاسی، کارشناسان، زندانیان سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.