قیام صحراThe Uprising of Sahara

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قیام صحرا

محصولایران
مستند «قیام صحرا» در مورد چگونگی شکل گیری انقلاب در «لیبی» و ریشه ها و بسترهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی این انقلاب است. تاریخ و موقعیت ژئوپولیتیک لیبی، اوضاع این کشور در د...
امیر کیانی
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر