پوستر فیلم  قیام صحرا

قیام صحرا

The Uprising of Sahara

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «قیام صحرا» در مورد چگونگی شکل گیری انقلاب در «لیبی» و ریشه ها و بسترهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی این انقلاب است. تاریخ و موقعیت ژئوپولیتیک لیبی،...

تصاویر و جزییات سریال قیام صحرا

 سریال قیام صحرا
 سریال قیام صحرا
 سریال قیام صحرا
 سریال قیام صحرا
 سریال قیام صحرا

عوامل سازنده سریال قیام صحرا

امیر کیانی

درباره سریال قیام صحرا

مستند «قیام صحرا» در مورد چگونگی شکل گیری انقلاب در «لیبی» و ریشه ها و بسترهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی این انقلاب است. تاریخ و موقعیت ژئوپولیتیک لیبی، اوضاع این کشور در دوران حکومت «معمر قذافی» علل قیام مردم، روز شمار و آینده انقلاب و همچنین نقش کشورهای دیگر در گفتگو با شخصیت های انقلابی، سیاسی، کارشناسان، زندانیان سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.