پوستر فیلم  بی باک

بی باک

فیلمچینی
.1ساعت و49دقیقه
فیلم «بی باک» بر اساس داستانی واقعی درباره مبارزی به نام «هاو یوآنجیا» است. او استاد هنرهای رزمی است و در نبردی سردسته گروه رزمی را شکست داده و او را می کشد. به همین دلیل پسر این سردسته گروه برای انتقام خانواده «هاو» را کشته و دست به خود کشی می زند. «هاو» درمانده و بی هدف شهر را ترک می‌ کند و زمانی که در یک قدمی مرگ است زنی روستایی که بینایی خود را از دست داده وی را نجات می‌ ده...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم بی باک

Ronny Yu
Bo-Chu ChuiJet LiButing Yang
Chris Chow
shigeru umebayashi

خلاصه محتوا

فیلم «بی باک» بر اساس داستانی واقعی درباره مبارزی به نام «هاو یوآنجیا» است. او استاد هنرهای رزمی است و در نبردی سردسته گروه رزمی را شکست داده و او را می کشد. به همین دلیل پسر این سردسته گروه برای انتقام خانواده «هاو» را کشته و دست به خود کشی می زند. «هاو» درمانده و بی هدف شهر را ترک می‌ کند و زمانی که در یک قدمی مرگ است زنی روستایی که بینایی خود را از دست داده وی را نجات می‌ دهد.