پوستر فیلم  راه خانه

راه خانه

The Way Home

انیمیشنآمریکایی
.11دقیقه
انیمیشن «راه خانه» داستان فضانوردی است که در سیاره ای نا شناخته سفینه اش سقوط می کند و به کمک موجودی مهربان و اتفاقات مختلف به سفینه نجات می رسد.

عوامل سازنده انیمیشن راه خانه

Pang Kai Lun
Joshua Ang Qian Yong
Georgia Low May Ling
Georgia Low

درباره انیمیشن راه خانه

انیمیشن «راه خانه» داستان فضانوردی است که در سیاره ای نا شناخته سفینه اش سقوط می کند و به کمک موجودی مهربان و اتفاقات مختلف به سفینه نجات می رسد.