پوستر فیلم  مامور

مامور

Officer

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «مامور» درباره دانش آموز کنجاوی است که به اردویی از طرف مدرسه برای شناخت نیروی امنیتی ساواک اعزام می شود و در آن جا با اتفاقات خاصی روبرو م...

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه مامور

 فیلم کوتاه مامور
 فیلم کوتاه مامور
 فیلم کوتاه مامور
 فیلم کوتاه مامور
 فیلم کوتاه مامور

عوامل سازنده فیلم کوتاه مامور

درباره فیلم کوتاه مامور

فیلم کوتاه «مامور» درباره دانش آموز کنجاوی است که به اردویی از طرف مدرسه برای شناخت نیروی امنیتی ساواک اعزام می شود و در آن جا با اتفاقات خاصی روبرو می شود.