گوندالاGundala

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گوندالا

کارگردان: Joko Anwar

محصولاندونزی
فیلم «گوندالا» داستان «سانكاكا» پسر نوجوانی است که پس از مرگ پدر و ناپدید ‌شدن مادرش، در محله ‌ای فقیرنشین و ترسناک در «جاکارتا» زندگی می ‌کند. ۲۰ سال بعد در حالی که «پنگ...
Joko Anwar
Bembi GustiTony Merle
Dinda Amanda