گوندالاGundala

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گوندالا

کارگردان: Joko Anwar

محصولاندونزی
فیلم «گوندالا» داستان «سانكاكا» پسر نوجوانی است که پس از مرگ پدر و ناپدید ‌شدن مادرش، در محله ‌ای فقیرنشین و ترسناک در «جاکارتا» زندگی می ‌کند. ۲۰ سال بعد در حالی که «پنگکور» جنایتکار شهر را ناامن کرده است، «سانکاکا» به عنوان مسئول چاپ روزنامه و مجلات مشغول به کار است و از هر دردسری دوری می کند، اما طی حادثه ای چند آذرخش به او برخورد می‌کند و در پی آن به قدرتی ماورایی دست می ‌‌یابد.
Joko Anwar
Bembi GustiTony Merle
Dinda Amanda