پوستر فیلم  در سایه ماه

در سایه ماه

In the Shadow of the Moon

.1ساعت و47دقیقه
فیلم «در سایه ماه» داستان یک افسر پلیس فیلادلفیا است. او که به شدت وسواس دارد در تلاش برای دستگیری یک قاتل سریالی است که جنایت های غیر قابل توصیفی را ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم در سایه ماه

 فیلم در سایه ماه
 فیلم در سایه ماه
 فیلم در سایه ماه
 فیلم در سایه ماه
 فیلم در سایه ماه

عوامل سازنده فیلم در سایه ماه

Jim Mickle
Jeff Grace
Michael Berenbaum

درباره فیلم در سایه ماه

فیلم «در سایه ماه» داستان یک افسر پلیس فیلادلفیا است. او که به شدت وسواس دارد در تلاش برای دستگیری یک قاتل سریالی است که جنایت های غیر قابل توصیفی را انجام می دهد.