ناموجود

ویزاViza

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ویزا

کارگردان: بهرام ری پور

محصولایران
پزشکی که قصد ترک کشور و زندگی در خارج را دارد، ابتدا همسر و فرزندانش را برای گرفتن ویزای آمریکا به ترکیه می‌فرستد تا پس از رفتن آن‌ها به آمریکا، سر و سامانی به کارهایش بدهد و بعد به آن‌ها بپیوندد. همسر پزشک در استانبول برای گرفتن ویزا منتظر نوبت می‌شود. پزشک مادری تنها و بیمار دارد که قصد دارد پس از رفتن از ایران، او را نزد خواهرش بگذارد؛ ولی به زودی متوجه می‌شود همسر خواهرش که بازیگر تأتر است و رفتاری عصبی دارد، به مواد مخدر معتاد شده و نمی‌تواند مادرش را به خانه‌ی آن‌ها ببرد...
فیلم‌های پیشنهادی