پوستر فیلم  قصیده ای برای پدرم

قصیده ای برای پدرم

.1ساعت و54دقیقه
فیلم «قصیده ای برای پدرم» داستان پسر جوانی است که در طول جنگ کره، با خود عهد می بندد همان طور که خانواده اش یک عمر از او مراقبت کرده اند حالا او نیز از خانواده اش مراقبت کند و اجازه ندهد آن ها آسیبی ببینند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم قصیده ای برای پدرم

JK Youn
JK Youn
Su-jin ParkJK Youn
Byung-woo Lee
Jin Lee

خلاصه محتوا

فیلم «قصیده ای برای پدرم» داستان پسر جوانی است که در طول جنگ کره، با خود عهد می بندد همان طور که خانواده اش یک عمر از او مراقبت کرده اند حالا او نیز از خانواده اش مراقبت کند و اجازه ندهد آن ها آسیبی ببینند.