پوستر فیلم  قصیده ای برای پدرم

قصیده ای برای پدرم

Ode To My Father

.1ساعت و54دقیقه
فیلم «قصیده ای برای پدرم» داستان پسر جوانی است که در طول جنگ کره، با خود عهد می بندد همان طور که خانواده اش یک عمر از او مراقبت کرده اند حالا او نیز ا...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم قصیده ای برای پدرم

 فیلم قصیده ای برای پدرم
 فیلم قصیده ای برای پدرم
 فیلم قصیده ای برای پدرم
 فیلم قصیده ای برای پدرم
 فیلم قصیده ای برای پدرم

عوامل سازنده فیلم قصیده ای برای پدرم

JK Youn
JK Youn
Su-jin ParkJK Youn
Byung-woo Lee
Jin Lee

درباره فیلم قصیده ای برای پدرم

فیلم «قصیده ای برای پدرم» داستان پسر جوانی است که در طول جنگ کره، با خود عهد می بندد همان طور که خانواده اش یک عمر از او مراقبت کرده اند حالا او نیز از خانواده اش مراقبت کند و اجازه ندهد آن ها آسیبی ببینند.