محمد رسول اللهThe Message

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  محمد رسول الله

کارگردان: Moustapha Akkad

محصوللبنان
فیلم «محمد رسول الله» رسالت داستان زندگی پیامبر اسلام، حضرت« محمد » صلی الله علیه و آله و سلم را از سن چهل سالگی تا وفات، روایت می کند و همچنین داستان دوران صدر اسلام و پ...
Moustapha Akkad
Maurice Jarre
John Bloom