ماجرای نیمروز
بستن

ماجرای نیمروزThe Story Of Noon

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ماجرای نیمروز
پیش نمایش

محصولایران
فیلم «ماجرای نیمروز» پس از برکناری «بنی صدر» از مقام ریاست جمهوری در سال های نخست انقلاب روایت می شود که سازمان مجاهدین، اقدام به عملیات تروریستی و ایجاد نا امنی در کشور