ناموجود

متری شیش و نیمMetri Shish va Nim

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  متری شیش و نیم

کارگردان: سعید روستایی

محصولایران
در بزنگاه‌ روزهای سخت، اعتیاد و مواد مخدر هم گریبان زندگی مردم این شهر را رها نمی‌کند...
فیلم‌های پیشنهادی