پوستر فیلم  انارهای نارس

انارهای نارس

Unripe Pomegranates

فیلمایرانی
.1ساعت و19دقیقه
در فیلم «انارهای نارس» ، «نسی» و «ذبیح» در حاشیه شهر و در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کنند. «انسی» از زنی سالخورده پرستاری می‌کند و «ذبیح» در شمال شهر ک...

تصاویر و جزییات فیلم انارهای نارس

 فیلم انارهای نارس
 فیلم انارهای نارس
 فیلم انارهای نارس
 فیلم انارهای نارس
 فیلم انارهای نارس

عوامل سازنده فیلم انارهای نارس

درباره فیلم انارهای نارس

در فیلم «انارهای نارس» ، «نسی» و «ذبیح» در حاشیه شهر و در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کنند. «انسی» از زنی سالخورده پرستاری می‌کند و «ذبیح» در شمال شهر کارگر ساختمانی است. آنها آرزو دارند بچه‌دار شوند.