پوستر فیلم  ساختمان پزشکان

ساختمان پزشکان

سریالایرانی
.38دقیقه
سریال «ساختمان پزشکان» داستان روانشناس و کارشناس برنامه رادیویی به نام «نیما افشار» است که مدام توسط خانواده و همکارانش دست کم گرفته می شود و در همه تلاش هایش برای داشتن جایگاهی در میان پزشکان و جامعه شکست می خورد.
  • فصل اول
ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 1 38 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 2 41 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 3 45 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 4 1 ساعت و 4 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 5 42 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 6 42 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 7 52 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 8 50 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 9 56 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 10 45 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 11 48 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 12 40 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 13 49 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 14 55 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 15 50 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 16 47 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 17 51 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 18 42 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 19 43 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 20 50 دقیقه

قسمت‌های بیشتر
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال ساختمان پزشکان

خلاصه محتوا

سریال «ساختمان پزشکان» داستان روانشناس و کارشناس برنامه رادیویی به نام «نیما افشار» است که مدام توسط خانواده و همکارانش دست کم گرفته می شود و در همه تلاش هایش برای داشتن جایگاهی در میان پزشکان و جامعه شکست می خورد.