پوستر فیلم  ساختمان پزشکان

ساختمان پزشکان

Doctors Building

سریالایرانی
.38دقیقه
سریال «ساختمان پزشکان» داستان روانشناس و کارشناس برنامه رادیویی به نام «نیما افشار» است که مدام توسط خانواده و همکارانش دست کم گرفته می شود و در همه ت...
  • فصل اول
ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 1 38 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 2 41 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 3 45 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 4 1 ساعت و 4 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 5 42 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 6 42 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 7 52 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 8 50 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 9 56 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 10 45 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 11 48 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 12 40 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 13 49 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 14 55 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 15 50 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 16 47 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 17 51 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 18 42 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 19 43 دقیقه

ساختمان پزشکان

فصل 1 . قسمت 20 50 دقیقه

قسمت‌های بیشتر

تصاویر و جزییات سریال ساختمان پزشکان

 سریال ساختمان پزشکان
 سریال ساختمان پزشکان
 سریال ساختمان پزشکان
 سریال ساختمان پزشکان
 سریال ساختمان پزشکان

عوامل سازنده سریال ساختمان پزشکان

درباره سریال ساختمان پزشکان

سریال «ساختمان پزشکان» داستان روانشناس و کارشناس برنامه رادیویی به نام «نیما افشار» است که مدام توسط خانواده و همکارانش دست کم گرفته می شود و در همه تلاش هایش برای داشتن جایگاهی در میان پزشکان و جامعه شکست می خورد.