یه حبه قندA Cube of Sugar

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  یه حبه قند

محصولایران
سکوت خانه باغ قدیمی، با ورود مهمان ها در هم می ‌شکند. چهار دختر این خانه همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچک ترشان به کمک مادرشان می روند. این اقامت برای خواهران و باجناغ‌ ها شاید دردسرساز باشد ولی برای بچه‌ ها یک آرزوی بزرگ است.