پوستر فیلم  یه حبه قند

یه حبه قند

A Cube of Sugar

فیلمایرانی
.1ساعت و48دقیقه
در فیلم «یه حبه قند» سکوت خانه باغ قدیمی، با ورود مهمان ها در هم می ‌شکند. چهار دختر این خانه همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچک ترشان به ک...

عوامل سازنده فیلم یه حبه قند

درباره فیلم یه حبه قند

در فیلم «یه حبه قند» سکوت خانه باغ قدیمی، با ورود مهمان ها در هم می ‌شکند. چهار دختر این خانه همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچک ترشان به کمک مادرشان می روند. این اقامت برای خواهران و باجناغ‌ ها شاید دردسرساز باشد ولی برای بچه‌ ها یک آرزوی بزرگ است.