پوستر فیلم  مهمات

مهمات

سریالایرانی
.59دقیقه
برنامه ترکیبی «مهمات» با نگاهی نو و دقیق به دفاع مقدس مردم ایران می پردازد، و با رویکردی تحلیلی به مهم ‌ترین نبرد تاریخ معاصر کشور، دفاع مقدس را از جنبه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به نسل چهارم انقلاب معرفی می کند.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

برنامه ترکیبی «مهمات» با نگاهی نو و دقیق به دفاع مقدس مردم ایران می پردازد، و با رویکردی تحلیلی به مهم ‌ترین نبرد تاریخ معاصر کشور، دفاع مقدس را از جنبه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به نسل چهارم انقلاب معرفی می کند.