پوستر فیلم  مهمات

مهمات

Mohemat

سریالایرانی
.59دقیقه
برنامه ترکیبی «مهمات» با نگاهی نو و دقیق به دفاع مقدس مردم ایران می پردازد، و با رویکردی تحلیلی به مهم ‌ترین نبرد تاریخ معاصر کشور، دفاع مقدس را از جن...

تصاویر و جزییات سریال مهمات

 سریال مهمات
 سریال مهمات
 سریال مهمات
 سریال مهمات
 سریال مهمات

درباره سریال مهمات

برنامه ترکیبی «مهمات» با نگاهی نو و دقیق به دفاع مقدس مردم ایران می پردازد، و با رویکردی تحلیلی به مهم ‌ترین نبرد تاریخ معاصر کشور، دفاع مقدس را از جنبه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به نسل چهارم انقلاب معرفی می کند.