ناموجود

خانواده از دست رفتهThe Lost & Found Family

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  خانواده از دست رفته

کارگردان: Barnet Bain

محصولآمریکا
«استر» پس از مرگ همسرش «فرانکلین»، متوجه می شود فرانکلین در اواخر زندگی اش در جاهایی سرمایه گذاری کرده و جز ضرر چیزی نصیب شرکت نشده است. استر مجبور است برای سر و سامان دادن به وضعیت مالی خود همه چیز را به جز خانه ای که فرانکلین برای فرار از مالیات به اسم او خریده است، بفروشد.
فیلم‌های پیشنهادی