پوستر فیلم  یک آرزوی تا شده

یک آرزوی تا شده

انیمیشنژاپنی
.7دقیقه
انیمیشن «یک آرزوی تا شده» داستان دو خواهر دو قلو است که همراه با مادر بزرگ خود زندگی می کنند. یکی از این خواهران بیماری سختی دارد و برای بهبودی خود تلاش می کند.

عوامل سازنده انیمیشن یک آرزوی تا شده

Yeow Chien Huey

خلاصه محتوا

انیمیشن «یک آرزوی تا شده» داستان دو خواهر دو قلو است که همراه با مادر بزرگ خود زندگی می کنند. یکی از این خواهران بیماری سختی دارد و برای بهبودی خود تلاش می کند.