پوستر فیلم  آخرالزمان

آخرالزمان

.1ساعت و18دقیقه
فیلم «آخرالزمان» در مورد پدر و مادری است که دنبال فرزند گمشده شان می گردند در حالی که «شهاب سنگی» بزرگ به سمت زمین در حال حرکت است و می تواند زمین را نابود کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فیلم آخرالزمان

عوامل سازنده فیلم آخرالزمان

خلاصه محتوا

فیلم «آخرالزمان» در مورد پدر و مادری است که دنبال فرزند گمشده شان می گردند در حالی که «شهاب سنگی» بزرگ به سمت زمین در حال حرکت است و می تواند زمین را نابود کند.