پوستر فیلم  هواپیماها

هواپیماها

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و31دقیقه
انیمیشن «هواپیماها» داستان «داستی چوپر» یک هواپیمای کوچیک سم پاش است که در مزرعه ذرت کار می کند و در وقت اضافی خود برای شرکت در مسابقات مانورهای هوایی آکروباتیک تمرین می کند و در ذهنش رویای مسابقه دادن را دارد، ولی مشکل اینجاست که او از ارتفاع می ترسد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن هواپیماها

Klay Hall
Traci Balthazor
Jeffrey M. Howard
Mark Mancina
Jeremy Milton

خلاصه محتوا

انیمیشن «هواپیماها» داستان «داستی چوپر» یک هواپیمای کوچیک سم پاش است که در مزرعه ذرت کار می کند و در وقت اضافی خود برای شرکت در مسابقات مانورهای هوایی آکروباتیک تمرین می کند و در ذهنش رویای مسابقه دادن را دارد، ولی مشکل اینجاست که او از ارتفاع می ترسد.