پوستر فیلم  سن پطرزبورگ

سن پطرزبورگ

فیلمایرانی
.2ساعت
در فیلم «سن پطرزبورگ» دو خلافکار خرده‌پا و دله دزد به نام های «کریم» و «فرشاد» خیلی اتفاقی، سرنخی برای یافتن گنج «تزار روسیه» به دستشان می رسد. کلید عقاب دو سر که میراث «تزار روسیه» است. هر دو در تلاش برای به دست آوردن گنج با اتفاقاتی روبه رو می‌شوند.

عوامل سازنده فیلم سن پطرزبورگ

خلاصه محتوا

در فیلم «سن پطرزبورگ» دو خلافکار خرده‌پا و دله دزد به نام های «کریم» و «فرشاد» خیلی اتفاقی، سرنخی برای یافتن گنج «تزار روسیه» به دستشان می رسد. کلید عقاب دو سر که میراث «تزار روسیه» است. هر دو در تلاش برای به دست آوردن گنج با اتفاقاتی روبه رو می‌شوند.