پوستر فیلم  سن پطرزبورگ

سن پطرزبورگ

Saint Petersburg

فیلمایرانی
.2ساعت
در فیلم «سن پطرزبورگ» دو خلافکار خرده‌پا و دله دزد به نام های «کریم» و «فرشاد» خیلی اتفاقی، سرنخی برای یافتن گنج «تزار روسیه» به دستشان می رسد. کلید ع...

عوامل سازنده فیلم سن پطرزبورگ

درباره فیلم سن پطرزبورگ

در فیلم «سن پطرزبورگ» دو خلافکار خرده‌پا و دله دزد به نام های «کریم» و «فرشاد» خیلی اتفاقی، سرنخی برای یافتن گنج «تزار روسیه» به دستشان می رسد. کلید عقاب دو سر که میراث «تزار روسیه» است. هر دو در تلاش برای به دست آوردن گنج با اتفاقاتی روبه رو می‌شوند.