ناموجود

شاهرگShahrag

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شاهرگ

کارگردان: علی غفاری

محصولایران
درسال های پیش از انقلاب، تعدادی از قاچاقچیان دستگیر می شوند و مواد مخدر به دست آمده به جای سوزانده شدن در زیر خاک جاسازی می شود...
فیلم‌های پیشنهادی