پوستر فیلم  پرونده ناتمام

پرونده ناتمام

Parvandeh Natamam

مستندایرانی
.54دقیقه
مستند «پرونده ناتمام» حاصل پژوهشی پنج ساله در یکی از پیچیده ترین پرونده های امنیتی تاریخ جمهوری اسلامی است. انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال ...

تصاویر و جزییات مستند پرونده ناتمام

 مستند پرونده ناتمام
 مستند پرونده ناتمام
 مستند پرونده ناتمام
 مستند پرونده ناتمام
 مستند پرونده ناتمام

عوامل سازنده مستند پرونده ناتمام

درباره مستند پرونده ناتمام

مستند «پرونده ناتمام» حاصل پژوهشی پنج ساله در یکی از پیچیده ترین پرونده های امنیتی تاریخ جمهوری اسلامی است. انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 را روایت می کند.