پوستر فیلم  خودکار

خودکار

Khodkar

مستندایرانی
.56دقیقه
مستند «خودکار» به بررسی تاریخچه ساخت خودکار در ایران پرداخته. هم چنین روایتی از زندگی پر فراز و نشیب «علی اکبر رفوگران» پدر نوشت افزار ایران و موسس کا...

تصاویر و جزییات مستند خودکار

 مستند خودکار
 مستند خودکار
 مستند خودکار
 مستند خودکار

عوامل سازنده مستند خودکار

محمد ثقفی
عطا پناهی
فرناز صالحی
محمد ثقفی

درباره مستند خودکار

مستند «خودکار» به بررسی تاریخچه ساخت خودکار در ایران پرداخته. هم چنین روایتی از زندگی پر فراز و نشیب «علی اکبر رفوگران» پدر نوشت افزار ایران و موسس کارخانه خودکار بیک و مداد سوسمار می پردازد.