پوستر فیلم  قاتل حرفه ای: مامور 47

قاتل حرفه ای: مامور 47

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «قاتل حرفه ای: مامور47» یک قاتل حرفه ای به همین نام که با اصلاح ژنتیکی تبدیل به یک ماشین کشتار شده است، موظف به مراقبت از یک مستخدم زن می شود که مورد هدف گروهی ناشناس با نام مستعار «سیندیکیت» قرار گرفته است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم قاتل حرفه ای: مامور 47

Aleksander Bach
Marco Beltrami
Nicolas De Toth

خلاصه محتوا

فیلم «قاتل حرفه ای: مامور47» یک قاتل حرفه ای به همین نام که با اصلاح ژنتیکی تبدیل به یک ماشین کشتار شده است، موظف به مراقبت از یک مستخدم زن می شود که مورد هدف گروهی ناشناس با نام مستعار «سیندیکیت» قرار گرفته است.