جعبه پرنده
بستن
پوستر فیلم  جعبه پرنده

جعبه پرنده

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «جعبه پرنده» داستان حمله موجودات فضایی که پنج سال پیش اتفاق افتاده است. این موجود بخش اعظم جامعه را به سمت خودکشی سوق می دهد، یک بازمانده و دو فرزند وی برای رسیدن به امنیت، ناامیدانه سرگردان هستند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جعبه پرنده

Susanne Bier
Ben Lester

خلاصه محتوا

فیلم «جعبه پرنده» داستان حمله موجودات فضایی که پنج سال پیش اتفاق افتاده است. این موجود بخش اعظم جامعه را به سمت خودکشی سوق می دهد، یک بازمانده و دو فرزند وی برای رسیدن به امنیت، ناامیدانه سرگردان هستند.