جعبه پرنده
بستن
پوستر فیلم  جعبه پرنده

جعبه پرنده

Bird Box

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «جعبه پرنده» داستان حمله موجودات فضایی که پنج سال پیش اتفاق افتاده است. این موجود بخش اعظم جامعه را به سمت خودکشی سوق می دهد، یک بازمانده و دو فر...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم جعبه پرنده

 فیلم جعبه پرنده
 فیلم جعبه پرنده
 فیلم جعبه پرنده
 فیلم جعبه پرنده

عوامل سازنده فیلم جعبه پرنده

Susanne Bier
Ben Lester

درباره فیلم جعبه پرنده

فیلم «جعبه پرنده» داستان حمله موجودات فضایی که پنج سال پیش اتفاق افتاده است. این موجود بخش اعظم جامعه را به سمت خودکشی سوق می دهد، یک بازمانده و دو فرزند وی برای رسیدن به امنیت، ناامیدانه سرگردان هستند.