پوستر فیلم  پرندگان خشمگین

پرندگان خشمگین

سریالفنلاندی
.2دقیقه
انیمیشن «پرندگان خشمگین» داستان «قرمز» «چاک» «بمب» «ماتیلدا» «ترنس» «بلوز» است که باید به هر قیمتی شده تخم هایشان را از خوک ها پس بگیرند.

عوامل سازنده سریال پرندگان خشمگین

خلاصه محتوا

انیمیشن «پرندگان خشمگین» داستان «قرمز» «چاک» «بمب» «ماتیلدا» «ترنس» «بلوز» است که باید به هر قیمتی شده تخم هایشان را از خوک ها پس بگیرند.