زرد
بستن
پوستر فیلم  زرد

زرد

فیلمایرانی
.1ساعت و29دقیقه
فیلم «زرد» داستان یک گروه علمی جوان است که شخصیت های اصلی آن «نهال» و همسرش «حامد» ، بابت اختراعشان به «ایتالیا» دعوت شده اند. آن ها درگیر حوادث و حاشیه های مسافرت به «ایتالیا» برای ارائه اختراعشان می شوند. این دردسرها وضعیت بحرانی را برای گروه بوجود می آورد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم زرد

خلاصه محتوا

فیلم «زرد» داستان یک گروه علمی جوان است که شخصیت های اصلی آن «نهال» و همسرش «حامد» ، بابت اختراعشان به «ایتالیا» دعوت شده اند. آن ها درگیر حوادث و حاشیه های مسافرت به «ایتالیا» برای ارائه اختراعشان می شوند. این دردسرها وضعیت بحرانی را برای گروه بوجود می آورد.