زرد
بستن

زردYellow

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زرد
پیش نمایش

کارگردان: مصطفی تقی زاده

محصولایران
فیلم «زرد» داستان یک گروه علمی جوان است که شخصیت های اصلی آن، نهال و همسرش حامد، بابت اختراعشان به ایتالیا دعوت شده اند. آن ها درگیر حوادث و حاشیه های مسافرت به ایتالیا، برای ارائه اختراعشان می شوند. این دردسرها وضعیت بحرانی را برای گروه بوجود می آورد.
فیلم‌های پیشنهادی