پوستر فیلم  حکایت های کمال

حکایت های کمال

Stories of perfection

سریالایرانی
.42دقیقه
سریال «حکایت های کمال» داستان پسری نوجوان به نام «کمال» در دهه ۴۰ است. او در میان یک خانواده زحمتکش زندگی می کند که از روستایی به یک شهر کوچ کرده است....

تصاویر و جزییات سریال حکایت های کمال

 سریال حکایت های کمال
 سریال حکایت های کمال
 سریال حکایت های کمال
 سریال حکایت های کمال
 سریال حکایت های کمال

عوامل سازنده سریال حکایت های کمال

درباره سریال حکایت های کمال

سریال «حکایت های کمال» داستان پسری نوجوان به نام «کمال» در دهه ۴۰ است. او در میان یک خانواده زحمتکش زندگی می کند که از روستایی به یک شهر کوچ کرده است. در هر قسمت پیام های اخلاقی مثل احساس مسئولیت به کودکان و نوجوانان آموزش ‌داده می شود.