پوستر فیلم  پادشاه: سلطنت ابدی

پادشاه: سلطنت ابدی

The King: Eternal Monarch

.1ساعت و10دقیقه
سریال «پادشاه: سلطنت ابدی» درباره داستان دو جهان و دو دنیای موازی با یک دیگر است. یکی از جهان ها متعلق به دنیای مدرن امروزی است و جهان دیگر متعلق به گ...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال پادشاه: سلطنت ابدی

 سریال پادشاه: سلطنت ابدی
 سریال پادشاه: سلطنت ابدی
 سریال پادشاه: سلطنت ابدی
 سریال پادشاه: سلطنت ابدی
 سریال پادشاه: سلطنت ابدی

عوامل سازنده سریال پادشاه: سلطنت ابدی

Sang-Hoon Baek
Eun-sook Kim

درباره سریال پادشاه: سلطنت ابدی

سریال «پادشاه: سلطنت ابدی» درباره داستان دو جهان و دو دنیای موازی با یک دیگر است. یکی از جهان ها متعلق به دنیای مدرن امروزی است و جهان دیگر متعلق به گذشته و دوران امپراطوری کره است که توسط پادشاه «لی گون» اداره می شود. تا این که شیطان در دنیای آدم ها رها می شود و دری را به سمت جهان موازی باز می کند.