پوستر فیلم  دزدان فروشگاه

دزدان فروشگاه

Shoplifters

فیلمژاپنی
.1ساعت و38دقیقه
فیلم «دزدان فروشگاه» درباره خانواده ای دزد با نام خانوادگی «شیباتا» است که کودکی را در خیابان پیدا می کنند و سرپرستی او را به عهده می گیرند و راه های ...

تصاویر و جزییات فیلم دزدان فروشگاه

 فیلم دزدان فروشگاه
 فیلم دزدان فروشگاه
 فیلم دزدان فروشگاه
 فیلم دزدان فروشگاه

عوامل سازنده فیلم دزدان فروشگاه

Hirokazu Koreeda
Hirokazu Koreeda
Haruomi Hosono
Hirokazu Koreeda

درباره فیلم دزدان فروشگاه

فیلم «دزدان فروشگاه» درباره خانواده ای دزد با نام خانوادگی «شیباتا» است که کودکی را در خیابان پیدا می کنند و سرپرستی او را به عهده می گیرند و راه های دزدی را به او می آموزند ولی مدتی پس از ورود این دختر بچه به جمع این خانواده، روابط‌ آن ها با یکدیگر، دچار چالش اساسی می ‌شود.