پوستر فیلم  مرد عنکبوتی شگفت انگیز

مرد عنکبوتی شگفت انگیز

.2ساعت و5دقیقه
فیلم «مرد عنکبوتی شگفت انگیز» داستان زندگی جوانی به نام «پیتر پارکر» است که توسط یک عنکبوت جهش یافته گزیده می شود و پس از این اتفاق به قدرت های تازه ای دست پیدا می کند و تلاش می کند با استفاده از آن ها دشمنان را نابود کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مرد عنکبوتی شگفت انگیز

Marc Webb
Avi AradMatt Tolmach
James Horner

خلاصه محتوا

فیلم «مرد عنکبوتی شگفت انگیز» داستان زندگی جوانی به نام «پیتر پارکر» است که توسط یک عنکبوت جهش یافته گزیده می شود و پس از این اتفاق به قدرت های تازه ای دست پیدا می کند و تلاش می کند با استفاده از آن ها دشمنان را نابود کند.