فوتبال
بستن

فوتبال

Football

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فوتبال
پیش نمایش

کارگردان: سعید ساروقی

محصولایران
مستند «فوتبال» درباره محله ای است در حاشیه شهر اراک که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. شهرام که ساکن این محله است، از کم کاری مسئولین شهری و بی تفاوتی آن ها نسبت به این منطقه محروم خسته شده است و تصمیم می گیرد تا آینده کودکان فوتبال را تغییر دهد.

عوامل سازنده مستند فوتبال