فوتبال
بستن

فوتبالFootball

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فوتبال
پیش نمایش

کارگردان: سعید ساروقی

محصولایران
مستند «فوتبال» درباره محله ای است در حاشیه شهر اراک که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. شهرام که ساکن این محله است، از کم کاری مسئولین شهری و بی تفاوتی آن ها نسبت...