فوتبال
بستن
پوستر فیلم  فوتبال

فوتبال

Football

مستندایرانی
.32دقیقه
مستند «فوتبال» درباره محله ای است در حاشیه شهر اراک که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. شهرام که ساکن این محله است، از کم کاری مسئولین شهری و ...

تصاویر و جزییات مستند فوتبال

عوامل سازنده مستند فوتبال

درباره مستند فوتبال

مستند «فوتبال» درباره محله ای است در حاشیه شهر اراک که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. شهرام که ساکن این محله است، از کم کاری مسئولین شهری و بی تفاوتی آن ها نسبت به این منطقه محروم خسته شده است و تصمیم می گیرد تا آینده کودکان فوتبال را تغییر دهد.