پوستر فیلم  مسافران دره تمشک: دوست ندارم بچه باشم

مسافران دره تمشک: دوست ندارم بچه باشم

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و12دقیقه
انیمیشن «مسافران دره تمشک دوست ندارم بچه باشم» درباره پنج دوست دایناسور است که در جستجوی ماجراجویی در دره خود هستند. ناگهان آن ها دو سارق را در حال دزدیدن یک تخم دایناسور پیدا می کنند. حال دوستان دایناسور ما باید آن ها را تعقیب کرده تا بتوانند تخم دایناسور را پس بگیرند.

عوامل سازنده انیمیشن مسافران دره تمشک: دوست ندارم بچه باشم

Roy Allen Smith
Roy Allen Smith
Dev RossJohn Loy
Michael Tavera
Jay Bixsen

خلاصه محتوا

انیمیشن «مسافران دره تمشک دوست ندارم بچه باشم» درباره پنج دوست دایناسور است که در جستجوی ماجراجویی در دره خود هستند. ناگهان آن ها دو سارق را در حال دزدیدن یک تخم دایناسور پیدا می کنند. حال دوستان دایناسور ما باید آن ها را تعقیب کرده تا بتوانند تخم دایناسور را پس بگیرند.