پوستر فیلم  بری لیندون

بری لیندون

.2ساعت و14دقیقه
فیلم «بری لیندون» داستان مردی است که در یک خانواده روستایی به دنیا آمده است و پس از ناکامی در ازدواج با دختر عمویش، به جنگ رفته و پس از آن تلاش می کند با یک دوشس بیوه و ثروتمند ازدواج کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم بری لیندون

Stanley Kubrick
Stanley Kubrick
Tony Lawson

خلاصه محتوا

فیلم «بری لیندون» داستان مردی است که در یک خانواده روستایی به دنیا آمده است و پس از ناکامی در ازدواج با دختر عمویش، به جنگ رفته و پس از آن تلاش می کند با یک دوشس بیوه و ثروتمند ازدواج کند.