ناموجود

افسونAfsoon

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  افسون

کارگردان: محمدرضا صفوی

محصولایران
مشکینی که کارمند قسمت تحقیق و سرقت اداره بیمه است در زندگی خصوصی درگیر مشکلات روحی و روانی است. پرونده ای برای رسیدگی در اختیار مشکینی قرار می گیرد که به سرقت یک جواهر فروشی بزرگ مربوط است. صاحب جواهر فروشی که مرتبط با این پرونده است به مشکینی پیشنهاد رشوه می دهد اما او انجام وظیفه را ترجیح می دهد...
فیلم‌های پیشنهادی