گوگل و مغز جهانی

Google And The World Brain

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گوگل و مغز جهانی

کارگردان: Ben Lewis

87
فارسی
6.7
مستند «گوگل و مغز جهانی»یک مرجع عظیمی جهانی وجود دارد که شامل تمامی دانش بشری انسان می باشد. 70 سال بعد گوگل توانست اکثر برگه های این مرجع را اسکن کرده و در سایت گوگل بوک قرار دهد.این مستند درباره بلندهمت ترین پروژه اینترنتی می باشد که مردم سعی داشتند آن را متوقف کنند.

عوامل سازنده مستند گوگل و مغز جهانی

Bettina WalterViva Van Loock
Lucas Ariel Vallejos
Simon Barker