میم مثل مسجد آ مثل آتش
بستن
پوستر فیلم  میم مثل مسجد آ مثل آتش

میم مثل مسجد آ مثل آتش

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «میم مثل مسجد آ مثل آتش» روایت به آتش کشیده شدن مسجد «لولاگر» تهران در کوران فتنه 88 است. این مسجد که بیش از 60 سال قدمت دارد، در ایام حوادث 88 مورد هجوم فتنه گران قرار گرفت و بخشی از آن به آتش کشیده شد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند میم مثل مسجد آ مثل آتش

خلاصه محتوا

مستند «میم مثل مسجد آ مثل آتش» روایت به آتش کشیده شدن مسجد «لولاگر» تهران در کوران فتنه 88 است. این مسجد که بیش از 60 سال قدمت دارد، در ایام حوادث 88 مورد هجوم فتنه گران قرار گرفت و بخشی از آن به آتش کشیده شد.