میم مثل مسجد آ مثل آتش
بستن
پوستر فیلم  میم مثل مسجد آ مثل آتش

میم مثل مسجد آ مثل آتش

M of Mosque, F of Fire

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «میم مثل مسجد آ مثل آتش» روایت به آتش کشیده شدن مسجد «لولاگر» تهران در کوران فتنه 88 است. این مسجد که بیش از 60 سال قدمت دارد، در ایام حوادث 88 ...

تصاویر و جزییات مستند میم مثل مسجد آ مثل آتش

عوامل سازنده مستند میم مثل مسجد آ مثل آتش

درباره مستند میم مثل مسجد آ مثل آتش

مستند «میم مثل مسجد آ مثل آتش» روایت به آتش کشیده شدن مسجد «لولاگر» تهران در کوران فتنه 88 است. این مسجد که بیش از 60 سال قدمت دارد، در ایام حوادث 88 مورد هجوم فتنه گران قرار گرفت و بخشی از آن به آتش کشیده شد.