صبحانه ای برای دو نفر‏Sobhane Baraye Do Nafar

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  صبحانه ای برای دو نفر‏

کارگردان: مهدی صباغ زاده

محصولایران
فیلم «صبحانه ای برای دو نفر» شخصیت اصلی فیلم، یک نویسنده است . نویسنده از نوشتن خسته می شود اما این پایان ماجرای نویسندگی او نیست. دوستش پیش او می آید و از او میخواهد که ...